Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Wanneer heb je de Heilige Geest ontvangen?

Charismatici beweren dat het voor een gelovige belangrijk is dat hij de doop in de Heilige Geest ontvangt. Anderen beweren dat zodra je tot geloof komt automatisch de Heilige Geest ontvangt. De meningen hierin staan vaak recht tegen over elkaar. Wie heeft er gelijk?
Read More...

Bidt dat je wonderen mag doen!

Er wordt vaak beweerd dat er teveel nadruk wordt gelegd op wonderen en genezingen, en dat het daar helemaal niet om gaat. Wij als christenen horen Jezus en die gekruisigd te prediken en anders niet. We mogen ons alleen verheugen als mensen Jezus gaan volgen. We mogen niet achter wonderen aanlopen. Maar is dat ook zo?
Read More...

Grote namen zijn zóóó 2013!

Veel mensen kijken vol bewondering op naar grote Godsmannen. Op zich is daar niets mis mee en ik denk dat het correct is om ze te eren en respecteren. Maar uiteindelijk zijn het gewoon mensen zoals jij en ik.

We horen van grote wonderen bij mensen als T.L. Osborn, Reinhard Bonnke en David de Vos. Als er iemand ziek is zijn we geneigd om zo iemand naar een samenkomst van Jan Zijlstra te sturen, want als broeder Zijlstra bidt is de kans op een wonder veel groter.
Read More...

Beenlengteherstel is echt en blijvend

Er wordt van verschillende kanten kritiek geuit op 'beenverlenging' wat door verschillende 'gebedsgenezers' wordt toegepast. Het zou een illusie zijn, een placebo, niet te meten, geen ziekte dus onnodig, bedrog, en nog veel meer.

Graag wil ik het getuigenis van Hendrik delen.
Read More...

Paulus was niet ziek. De doorn in zijn vlees.

Mensen die bestrijden dat God niet iedereen wil genezen komen steevast met het argument dat Paulus ook ziek was, omdat hij een doorn in zijn vlees had die God niet wilde verwijderen. Maar wie zegt dat het hier om ziekte gaat? Laten we kijken wat de Bijbel daar over zegt.
Read More...